De jaarlijkse enting gaat veranderen

Omdat gebleken is dat de bescherming tegen het grootste aandeel van de ziektes waartegen gevaccineerd wordt door middel van een injectie met de zogeheten “grote cocktail”, zeker drie jaar aanhoudt, is de noodzaak om deze grote cocktail elk jaar te geven, komen te vervallen. Dit geldt zowel voor de honden- als kattenvaccinaties.

Derhalve wordt nu een ander vaccinatieschema gehanteerd dat bovendien aangepast en aangevuld kan worden naar behoefte:

Uw hond of kat krijgt vanaf nu 1x per 3 jaar een grote cocktail. Aangezien voor de honden alleen de bescherming tegen ziekte van Weil en virale kennelhoest slechts 1 jaar aanhoudt, wordt in de tussenliggende 2 jaar 1x per jaar een kleine cocktail met deze 2 componenten gegeven. Het vaccinatieschema kan indien nodig aangevuld worden met vaccinaties tegen hondsdolheid, en bordetella-kennelhoest. Voor de kat geldt een gelijksoortige situatie: alleen de bescherming tegen niesziekte houdt slechts 1 jaar aan. Na een grote cocktail hoeft in de tussenliggende 2 jaar alleen 1x per jaar een kleine cocktail gegeven te worden met niesziekte als component. Naar behoefte kan ook hier het schema worden aangevuld met hondsdolheid-, en bordetella niesziekte vaccins.

Uiteraard bestaat er voor die huisdiereigenaren die dat wensen de mogelijkheid om te “titeren” alvorens tot vaccineren over te gaan. Met titeren wordt bedoeld dat van de ziektes waartegen men voornemens is te vaccineren de antilichaamspiegel middels bloedonderzoek wordt bepaald. Is de antilichaamspiegel (de titer) hoog genoeg dan wil dat zeggen dat de bescherming tegen die ziekte nog voldoende aanwezig is. Je zou dan kunnen overwegen om de vaccinatie deze keer over te slaan en volgend jaar nog eens te kijken.