Zin en onzin van chippen

Nadat per 1 april 2013 de chip en registratie verplicht zijn gesteld voor nieuw geïmporteerde honden en pups geboren na 1 april2013, zijn de databanken als paddestoelen uit de grond geschoten. rfid_365x243Maar pas op want:

– Niet alle databanken zijn door het ministerie van economische zaken aangewezen als goedgekeurde databank voor de verplichte registratie van uw hond.

– Niet alle databanken zijn aangesloten bij de overkoepelende Europese databanken.

–  Er zijn grote verschillen in de bereikbaarheid van de diverse databanken. Idealiter is een databank 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar, en zijn eventuele wijzigingen online op de website in te voeren. Voor zover bekend is er tot dusver geen enkele databank 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Een bruikbaar overzicht van de in Nederland werkzame databanken kunt u vinden op www.chipnummer.nl

Overigens is chippen en registreren nog steeds niet verplicht voor katten, konijnen, fretten, papegaaien enz. , en vertoont onze overheid weinig neiging om daar verandering in te brengen. Iets wat door Dierenkliniek Raar44 ten zeerste wordt betreurd, aangezien wantoestanden in de handel en fokkerij zich helaas niet beperken tot de hondenfokkerij. Ook maakt onze overheid weinig haast met het aanwijzen van goedgekeurde en erkende databanken.

Huisdieren die bij Dierenkliniek Raar44 een chip krijgen, worden geregistreerd bij de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren. (NDG) De NDG is een door de overheid erkende en aangewezen goedgekeurde databank die aangesloten is bij de overkoepelende Europese databank Europetnet. De dierenarts maakt de registratie voor u in orde. U hoeft zelf niets te doen (tenzij u verhuist).

Zin en onzin over chippen en registreren

Naald_uitleg_oranje

Verplaatst een chip zich na inbrengen? Neen, niet echt. Een chip kan zich hooguit enkele centimeters verplaatsen. Naar beneden zakken kan niet meer gebeuren sinds de chips worden gecoat met een stroef laagje.

Kan mijn (ras)kat nu niet meer gestolen worden na gechipped te zijn? Helaas kan een chip diefstal van uw dure raskat of -hond niet voorkomen. Chips kunnen zelfs chirurgisch verwijderd worden. Dit gebeurt echter zelden.

Kan ik zien waar mijn (zoekgeraakte) hond of kat zich bevindt, als hij gechipped is? Helaas is de chip geen “tracking device”. De chip heeft geen eigen batterij. Het geeft zijn chipnummer pas prijs als er een stroompje, opgewekt door het magnetisch veld van de chiplezer, doorheen gaat lopen.

Doet het plaatsen van een chip pijn? Het oordeelkundig inbrengen van een chip doet niet meer pijn dan een vaccinatie. Onoordeelkundig plaatsen van een chip kan zeer pijnlijk zijn. De applicator waarmee de chip wordt ingebracht heeft een weliswaar scherpe maar ook behoorlijk dikke en lange naald. Zeker voor een pupje van 6 weken oud. Het feit dat onze overheid het een ieder die zich “beroepsmatig” met dieren bezighoudt (handelaren, fokkers, transporteurs), heeft toegestaan deze chips in te brengen, grenst in onze ogen dan ook aan dierenmishandeling.

petporte_banner

Heeft het dan nog wel nut die chip? Jazeker. Uw zoekgeraakte huisdier heeft met een chip en goede registratie een veel grotere kans om met zijn baasje herenigd te worden, al helemaal bij zoekraken in het buitenland. Inmiddels zal elke dierenarts bij een ter onderzoek aangeboden “aanloper” zijn chiplezer gebruiken om te kijken of er een eigenaar te vinden is. Verder is er voor katteneigenaren de leuke toepassing “Petporte”, het microchipkattenluik. Alleen uw kat met het juiste chipnummer kan door dit luik naar binnen. Het naar buiten kunnen is programmeerbaar. Tenslotte nog dit: wantoestanden in de fokkerij en handel van dieren zijn in principe via chipregistratie makkelijk terug te traceren naar de verantwoordelijke fokker of handelaar. Dat er tot op heden nog geen enkele “broodfokker” is veroordeeld, of zelfs maar beboet, is de verantwoordelijkheid van onze overheid.